desk spreuk3

Geschiedenis van de molen

Op de westelijke spitsgevel van de watermolen bevindt zich, onder een druiplijst en geflankeerd door zuiltjes een tekstschild met bovenstaande chronogram. Het chronogram verwijst naar het jaar 1842. Het betreft mogelijk een huwelijksgeschenk gezien de initialen AC – Anna Colson - en PS – Paulus Straetmans. Hierover is echter geen zekerheid.

Er werd heel wat archiefonderzoek gedaan naar de molen van Neerkanne, maar deze watermolen was minder belangrijk dan de molen van Opkanne. Daardoor is er spijtig genoeg weinig archiefmateriaal bewaard gebleven. Er is nog steeds onduidelijkheid over het bouwjaar van de oorspronkelijke korenmolen.

Uit de publicatie “Eigennamen van bezitters van de Smokkelmolen”, geschreven door Pastoor van Heukelom is er reeds een verwijzing naar 1531. Uit deze publicatie kunnen we volgende mooie anekdote lezen:

31 maart 1641:

"molen gevisiteerd op verzoek van Jan Aerpot (…) Het dak, met leien bedekt, is geheel ontdekt in zoverre dat er niet een schrede plaats geheel is, de regen valt erdoor. Het houtwerk binnen den molen door de regen zo verrot dat daartoe noodzakelijk moet voorzien worden of de molen zal geheel kunnen invallen. De stallen zijn eveneens slecht voorzien van daken en wanden gedeeltelijk overeind gevallen. Bovendien is er geen deur of venster die geen reparatie behoeft."

In het archief van de Smokkelmolen vinden we ook nog onderstaande grappige anekdote terug:

29 juli 1630:

"gerechtelijk gevisiteerd werd de molen zeer vervallen bevonden, een zijmuur van het dak tot het water toe omgevallen in het water, vier zolders met leem belegd heel in stukken zoo dat er haast geen vat gersten op kan liggen. Gesaiseert wegens niet betaling van Michel Godding junior, en verkocht aan Jan Daemen x Heilke Schreurs, dochter van Jan Schreurs schepen en molenaar te Opcanne.

Jan Daemen was een neef van Michel Godding X Cathrijn. Heilke Schreurs sterft in het kinderbed op 3 maart 1634. Jan Daemen is al dood. Het kind wordt uitbesteed bij Cornelis Moers, moederlijke oom, die een koe krijgt voor heur. Nooddruk (geschat op 10 rijksdaalders). De meubelen worden verkocht om de schulden te betalen."

Ook in de eeuwen daarna blijkt de molen veelvuldig te zijn opgelapt en hier en daar verbouwd.

Rond 1960 werd de molen stilgelegd en in 1965 zijn het rad en de sluizen verdwenen. Ook de watertoevoer direct langs het molengebouw werd drooggelegd. De inwendige maalinstallatie is wel bewaard gebleven.