Desk restaureren

De restauratie

In 2008 werd de Smokkelmolen gekocht door de huidige eigenaren. Dankzij de inzet en kennis van twee gespecialiseerde architectenbureaus konden de restauratieplannen worden uitgevoerd. Na 5 jaar onderzoek, plannen en ontwerpen, kon in januari 2014 gestart worden met de uiteindelijke restauratie van de Smokkelmolen.

De molen werd weer draai- en maalvaardig gemaakt en wordt door de nieuwe eigenaars ook ingezet om groene energie op te wekken. Om de molen maalvaardig te maken moest de Jeker verbreed worden zodat het gerestaureerde molenrad terug in de stroom lag.

Het grote molenhuis werd omgetoverd tot een prachtige Bed & Breakfast & More.

De ingrijpende restauratie werd voltooid in februari 2016. Het gebouw is vanaf de funderingen onder de bodem van de keldergewelven tot en met de nok van het dak, en over de gehele lengte langs de Jeker, van watertoevoer, waterrad en waterkanaal tot en met de molentechnieken binnen, gerestaureerd.

Om dit grootse project te kunnen realiseren moesten de eigenaars beroep doen op verschillende organisaties. Zowel onroerend erfgoed, industrieel erfgoed, de VMM, een gespecialiseerd molenmaker, een molenradbouwer uit Duitsland en aannemers met kennis van monumenten werden betrokken partners.